Qred

Det här bör du tänka på innan du söker ett företagslån

Qred hjälper alla typer av bolag, oavsett om du är ny eller gammal, stor eller liten. Både ansökan och offerten är kostnadsfri.

 1. Gör research om långivare
  Kolla deras recensioner, vilka belopp och löptider man kan få, samt hur deras bindningstider kan se ut.
 2. Förbered dig på att svara på frågor om din verksamhet
  Långivare vill veta mer om ditt företag. Vad är din affärsidé, omsättning och hur ser dina framtidsplaner ut?
 3. Var tydlig med vad syftet med lånet är
  Handlar det om att investera i varulager, marknadsföring, lokal, personal eller betala skatten? Var tydlig och lägg korten på bordet. Det är sällan en bra väg att undanhålla saker för långivaren.
 4. Visa hur du har tänkt betala tillbaka lånet
  Om man inte är öppen med vad lånet ska gå till och hur man har planerat att betala tillbaka, kan det bli problem om du måste få till en amorteringsfri månad. Ärlighet varar längst!
 5. Se över dina säkerheter och borgenärer
  Kräver långivaren fysiska säkerheter som t ex fastigheter, maskiner och fordon eller fokuserar de på personliga borgenärer? Vem du använder som personlig borgen kan avgöra om långivaren beviljar ett högre belopp, en längre löptid till en lägre avgift.