Creditsafe

Få gratis företagsupplysning & 25% rabatt vid köp av paket

Så får du kontroll över dina kreditförluster. Näringslivet förändras och utvecklas mer nu än någon gång tidigare och med det även riskerna som medföljer.

En kreditupplysning är en billig försäkring mot kreditförluster
Att kontrollera ett företags rating och dess risk för insolvens är ett billigt och enkelt sätt att undvika kostsamma kreditförluster samtidigt som du får ett kvalitativt beslutsunderlag. Hos Creditsafe får du daglig uppdatering från våra svenska myndigheter och all affärsinformation som du behöver för att veta om du ska ge kredit eller inte.

Creditsafes nya riskmodell är ett sofistikerat system att bedöma risknivån på svenska aktiebolag. Modellen bygger på den allra senaste informationen om aktiebolagen som statistiskt säkerställts, att med hög precision förutspå vilka företag som blir insolventa inom 12 månader – för att hjälpa våra kunder att optimera framtida kreditförluster.

Få koll på vilka kunder du gör affärer med

  • Finns betalningsanmärkningar eller skuldsaldo?
  • Har företagets rating en nedåtgående trend?
  • Förekommer bedrägligt beteende hos styrelsemedlemmarna?
  • Visste du att ca 550 företag går i konkurs varje månad?
  • 2 000 nya betalningsanmärkningar registreras varje dag.