Factoring

Genom att sälja dina fakturor och kan du få pengar snabbare. En bra lösning när du är i behov av likvida medel i ditt företag.

Vad innebär factoring?

För företagare kan likviditeten vara ett problem. Det betyder helt enkelt att det inte finns pengar i kassan, även om företaget i sig går bra och gör vinst. Detta kan bero på flera anledningar men vanligtvis beror det på säsongsvariationer, höga uppstartskostnader, kunder som inte betalar i tid eller att kunder har fått för långa betalningstider – samtidigt som du har egna åtaganden som behöver betalas.

Factoring innebär att du som företagare kan sälja dina fakturor till banken eller ett finansbolag och få betalt för fakturan direkt, oavsett förfallodatum på fakturan. Factoringföretaget tar sedan över fakturan och ansvaret att få in pengarna från kunden. Detta ger ditt företag snabb tillgång till likvida medel.

Ett begrepp som ofta förekommer inom factoring är regress (återgång). Det är viktigt att förstå innebörden om man ska sälja fakturor.

Factoring med regress

Det betyder att factoringföretaget säljer tillbaka fakturan till dig om den inte blir betald inom ett i förväg avtalat antal dagar.

Det kan börja med att du har en kund som du fakturerar för ett jobb, exempelvis med 30 dagars betalningsvillkor. Istället för att vänta på att kunden betalar fakturan kan du sälja den till ett factoringföretag som omgående betalar dig fakturasumman minus en avgift. Factoringföretaget tar över rättigheterna för fakturan och gäldenären (fakturamottagaren) ska nu istället betala till dem.

Om gäldenären inte har betalat vid förfallodagen inleds vanligtvis ett inkassoförfarande och försök att driva in betalning av fakturan. Dock bara i ett avtalat antal dagar, som brukar vara 30 dagar.

När avtalsperioden är över och fakturan fortfarande är obetald tar factoringföretaget sin regressrätt i anspråk. Det betyder att du behöver betala hela fakturasumman till factoringföretaget och driva in betalningen på egen hand.

Factoring utan regress

Skillnaden från factoring med regress är att factoringföretaget nu också tar över alla skyldigheter som är förknippade med fakturan. Det betyder att factoringföretaget tar hela risken om fakturan förblir obetald och du behåller de pengar som factoringföretaget har betalat dig. Givetvis är det så att factoringföretaget gör en noggrann kontroll av gäldenären innan de köper din faktura utan regress.

En populär lösning

Factoring är en smidig lösning när man behöver förbättra kassaflödet. Det är många företag som väljer denna typ av lösning, inte hela tiden men väl för perioder då pengarna behöver komma in snabbare.