A-kassa

Det är en god idé att som företagare vara medlem i en a-kassa. Det är en försäkring som ger anställda rätt till ersättning vid arbetslöshet, men du kan även få ersättning som företagare.

Det finns 25 arbetslöshetskassor. Vissa kan du gå med i oavsett vilken bransch du är verksam i, medan andra är specialiserade på en viss yrkesgrupp.

Alla a-kassor är inte för företagare

Enligt a-kassan räknas man som egenföretagare när man bedriver näringsverksamhet som man har ett väsentligt inflytande över och personligen utför arbete i. Eftersom detta skiljer sig från hur det fungerar för anställda är det inte alla a-kassor som accepterar egenföretagare som medlemmar. Man vill helt enkelt ha kunskap och förstå sina medlemmars arbetssituation.

Det kan vara bra att veta att a-kassan är relativt hård vid bedömning av huruvida en egenföretagare är
arbetslös. Detta för att ersättning inte får användas som ett stöd när man bygger sin verksamhet eller för att fylla ut dålig lönsamhet.

Vad krävs för att ha rätt till a-kassa?

Ett grundkrav för alla a-kassor är att du måste ha arbetat i Sverige för att bli medlem. Dessutom krävs:

 1. Medlemskap i minst 12 månader utan avbrott
 2. Att man uppfyller grundvillkoren
  – vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen
  – kunna arbeta minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar varje vecka
  – aktivt söka arbete (stå till arbetsmarknadens förfogande)
 3. Att man uppfyller arbetsvillkoret
  – arbetat minst 80 timmar per kalendermånad under 6 månader. Månaderna behöver inte vara i följd, men de ska ligga inom en period på 12 månader eller
  – arbetat minst 50 timmar per kalendermånad och minst 480 timmar totalt under 6 månader i följd.

När har man rätt till a-kassa?

Att lägga ner företaget vid ofrivillig arbetslöshet ger rätt till a-kassa. Önskar man ha kvar företaget, men behöver lägga ner verksamheten på grund av dålig lönsamhet, kan man också ha rätt till ersättning – men då är det viktigt att komma ihåg att arbete inte får utföras i verksamheten. Man kan inte som företagare få a-kassa på deltid.

Väljer man att lägga ner en lönsam verksamhet blir man, precis som anställda vid egen uppsägning, avstängd från a-kassan i 45 ersättningsdagar. När avstängningen är avslutad påbörjas sex karensdagar och därefter har man rätt till ersättning. Karensdagar kallas de första dagarna då du är arbetslös men är utan ersättning.

Ersättningsnivåer

A-kassa ger dig 80 procent av lönen upp till 25 025 kronor per månad. Har man en högre lön kan det vara en god idé att också införskaffa en inkomstförsäkring som försäkrar lön till högre belopp. Detta gör man också hos sin a-kassa.

Ersättningen baseras på vilket som är förmånligast av: (1) inkomsten enligt senaste beslut om slutgiltig skatt och (2) genomsnittet av inkomsterna från före-taget de två åren före det senaste beskattningsåret.

Om verksamheten läggs ner inom 24 månader från det att den startade kan ersättning istället komma att baseras på tidigare inkomst.

Att byta a-kassa

Om du ska byta a-kassa är det viktigt att göra det på rätt sätt så att det inte blir ett avbrott i medlemsperioden. För att ha rätt till a-kassa krävs medlemskap i minst 12 månader utan avbrott. Din nya a-kassa kan hjälpa dig med detta. Det är enkelt att byta.

Arbetslös utan a-kassa?

Om du inte är medlem i en a-kassa eller ännu inte uppfyller villkoren för att ha rätt till a-kassa, har du ändå möjlighet att få något som kallas grundersättning. Summan är däremot endast 365 kr per arbetsdag och är den främsta anledningen till varför det är en bra idé att vara medlem i en a-kassa.

Bra att veta

Ett medlemskap i en arbetslöshetskassa förutsätter inte ett medlemskap i ett fackförbund, eller vice versa.