Försäkring

Basen i alla hundförsäkringar är veterinärvårdsförsäkringen. Därutöver är egentligen allt tillägg, även om försäkringsbolag ofta paketerar vanliga tillägg i ett “hundförsäkringspaket” för att göra valet enklare för dig.

Veterinärvård är inte statligt subventionerad, såsom sjukvård för oss människor är. Det betyder att det är hundägaren som behöver stå för alla kostnader, vilket kan bli kostsamt om man inte har en försäkring. När man väljer försäkring till sin hund finns några saker att ta hänsyn till.

Veterinärvårdsförsäkring

Veterinärvårdsförsäkring omfattar såväl undersökning som behandling om din hund drabbas av sjukdom eller olycksfall. Försäkringen ersätter upp till en viss summa per år.

Nedan följer ungefärliga prisexempel på vad olika operationer/behandlingar kan kosta.

Operation/behandlingExempel
Benfraktur10 000 kr
Främmande föremål i mage15 000 kr
Juvertumör10 000 kr
Korsbandsskada20 000 kr
Livmoderinflammation15 000 kr
Magomvridning20 000 kr
Plastik trånga näsborrar10 000 kr
Se andra prisexempel i avsnittet om Veterinär.

Livförsäkring

Om man har tecknat en livförsäkring och hunden avlider på grund av sjukdom eller skada kan ersättning betalas ut. Livbeloppet baseras på hundens inköpspris eller aktuella marknadsvärde, för att sedan gradvis minska och sluta gälla vid omkring 8-10 års ålder.

Medicin

Försäkringstillägget för medicin gäller för köp av receptbelagda läkemedel till din hund. Försäkringen ersätter upp till en viss summa per år.

Rehabilitering

Efter ett kirurgiskt ingrepp kan hunden behöva rehabilitering för att återanpassas till ett normalt liv. Försäkringen ersätter upp till en viss summa per år.

Dolda fel

Försäkringstillägget gäller om hunden har medfödd eller annan sjukdom som inte kunnat upptäckas före leverans av hunden. Tecknas vanligtvis av uppfödaren.

Vad betyder begreppen?

Försäkringsbelopp

Det kostnadstak som hundförsäkringen gäller för per år. Ju högre tak man vill ha desto dyrare blir försäkringens premie.

Fast självrisk

Den summa som man själv behöver betala för veterinärbesöket. Kostnader över denna summa bekostas av försäkringsbolaget upp till och med kvarvarande försäkringsbelopp för året. Oftast finns också en rörlig självrisk som man som hundägare behöver betala. Ju lägre fast självrisk man vill ha desto dyrare blir försäkringens premie.

Rörlig självrisk

De flesta försäkringarna har en procentsats man behöver betala på vårdkostnader över den fasta självrisken, normalt omkring 15-25%. Ju lägre rörlig självrisk man vill ha desto dyrare blir försäkringens premie.

Självriskperiod

En självriskperiod innebär att man från ett första behandlingsdatum endast betalar fast självrisk en gång tills att självriskperioden är över, även om veterinärbesöken gäller vård för olika skador eller sjukdomar. Ju längre självriskperiod man vill ha desto dyrare blir försäkringens premie.

Karenstid

Den tid, oftast 20 dagar, som försäkringen inte gäller efter att den tecknats.